10+ Dạng CÂU HỎI cơ bản trong tiếng Trung và cách ĐẶT CÂU
6/27/2023 10:58:36 PM
khongquangha ...

10+ Dạng CÂU HỎI cơ bản  trong tiếng Trung và cách ĐẶT CÂU

# Dạng 1: Là đại từ nghi vấn, có….không?

Câu hỏi đại từ nghi vấn thường đứng cuối câu, (ma) có….không?

Ví dụ :

 • Bạn là người Trung Quốc à?
 • 你是中国人?
 • Nǐ shì Zhōngguórén ma?

# Dạng 2: Sử dụng khi đặt câu hỏi Ai?

(shéi/shuì) ?: Sử dụng khi đặt câu hỏi Ai?

Ví dụ :

 • Anh ấy là ai?
 • 他是?
 • tā shì shéi?

# Dạng 3: Cái gì, là gì?

Sử dụng trong câu hỏi Cái gì? là gì?

什么 (shénme): Sử dụng trong câu hỏi Cái gì? là gì?

Ví dụ 1 :

 • Tên bạn là gì?
 • 你叫什么名字?
 • (Nǐ jiào shénme míngzi?)

Ví dụ 2 :

 • Đây là cái gì?
 • 这是什么?
 • (Zhè shì shénme?)

# Dạng 4: Tại sao, làm gì?

Sử dụng khi đặt câu hỏi với ý nghĩa tại sao, làm gì

 • 为什么(wěishénme): Sử dụng khi đặt câu hỏi với ý nghĩa tại sao
 • 干什么 (gànshénme) sử dụng trong đặt câu hỏi làm cái gì?

Ví dụ :

 • Tại sao bạn học tiếng Trung Quốc
 • 为什么学习汉语
 • (Nǐ wěishénme xuéxí Hànyǔ ?)

Ví dụ :

 • Bạn xem những thứ này làm gì?
 • 你看这些干什
 • (Nǐ kàn zhèxiē gànshénme?)

Chú ý:

为什么(wěishénme) thường đứng đầu câu, 干什么 (gànshénme) thường đứng cuối câu.

# Dạng 5: Khi nào?

什么时候 (shénme shíhou): Khi nào?

Ví dụ :

 • Khi nào bạn trở lại?
 • 什么时候回
 • (shénme shíhou huílai?)

# Dạng 6: Thế nào?

Vẫn còn nội dung phía dưới, bạn hãy ấn nút để xem tiếp nhé...